top of page

Rydding av eiendom og oppkjøp av innbo


Vi tilbyr salgsklargjøring av alle type eiendom.
Dødsbo, gårdsbruk og industri. 

Alt fra små leiligheter til store gårdsbruk. 
Gårdsbruk og industri rydder vi i hele Norge, mens mindre enheter som eneboliger og leiligheter i hovedsak foregår på Østlandet 

Vi er spesialisert på større oppdrag som gårdsbruk og eldre industri. 

Utførelse av oppdraget varierer mye utifra hva du som kunde ønsker. 

Det kan være at du ønsker å selge enkelte gjenstander til at du ønsker en total opprydding og salgsklargjøring av eiendom.

Avtalene ser derfor veldig ulike ut, også pris.

Vi kommer på gratis og uforpliktende befaring å skreddersyr løsninger for den aktuelle eiendommen. 
- Ofte kommer ryddejobben med en prislapp, men vi betaler for de deler av innboet vi kan omsette videre. 

Vi innehar politiløyve, forsikringer og oppfyller alle andre krav for denne type handel. 

Vi tar i hovedsak oppdrag på Østlandet men vi kan også gi tilbud på oppdrag i andre landsdeler og Sverige. Ring oss idag på telefon 91 000 596 eller kontakt oss via mail: Info@antikk.net

_2125502184.jpg
bottom of page